Breinaalden Clover

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 3 mm

Clover 086.3765
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 34 cm - 3 mm

Clover 086.3735
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 3,5 mm

Clover 086.3767
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 4 mm

Clover 086.3769
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 4,5 mm

Clover 086.3770
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 5 mm

Clover 086.3771
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 34 cm - 5 mm

Clover 086.3741
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 5,5 mm

Clover 086.3772
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 34 cm - 5,5 mm

Clover 086.3742
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 6 mm

Clover 086.3773
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 6,5 mm

Clover 086.3774
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 7 mm

Clover 086.3775
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 8 mm

Clover 086.3776
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 9 mm

Clover 086.3777
Bestel

Takumi Bamboo Knitting Needles 40 cm - 10 mm

Clover 086.3778
Bestel